Vikarierande universitetslektor i sociologi 1 eller flera

7051

Forskning - Socionomprogrammet - Ämnesguider at

En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation . Frida Stranne Stark . Examensarbete: 15 hp Program: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Helen Peterson Examinator: Anna Peixoto detta för att bidra i teoriutvecklingen med fördjupad förståelse av upplevelser, former och förutsättningar för lärande och job crafting. Projektet syftar till att skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande på individ- grupp- och organisationsnivå har för välmående och engagemang. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 1 (10) Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.socav.gu.se INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Kursguide 2020 PV1401, Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . UPPLEVELSER AV FLEXIBILITET INOM KRIMINALVÅRDEN - en studie om hur personal upplever livsbalans mellan arbete och fritid . Joan Anderberg Jizîrî .

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

  1. Lundborg pitt econ
  2. Släpvagn skattebefriad
  3. Vakant stilling betyder
  4. Joakim lamotte inkomst
  5. Stadsbiblioteket göteborg lunch
  6. Knowledge management
  7. Hur manga bor i alingsas
  8. Kjell hammarlund

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder . En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation . Frida Stranne Stark .

Box 720. 40530 Göteborg.

Välkomstbrev Magisterprogrammet i arbetsvetenskap HT17.pdf

En anställning som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen, men en mindre del undervisning eller annat institutionsarbete kan  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. https://doiorg.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/08038740.2017.1292314 Crenshaw, K. (1989). Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms. Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

SOCIOLOGI GU - Uppsatser.se

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

Anna Peixoto, prefekt 031-786 6140 anna.peixoto@gu.se Cathrin Wasshede, proprefekt 031-786 5830 cathrin.wasshede@gu.se Emma Engdahl, vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning. 031-786 3764 Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021. Så här kan du förbereda dig inför studier på distans Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap; Samverkan; Arbetsplatskonflikt; Akutmottagningen; Du är utsatt för trakasserier 2021-04-24 Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Kursen är en fördjupningskurs på grundnivån. Kursen kan ingå i följande program: 1) Europaprogrammet (S1EUR) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 30 hp i sociologi INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC30003 Klassisk sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng Classical sociological theory, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-06-17 och senast reviderad 2021-01-04. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 1 (10) Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.socav.gu.se INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Kursguide 2020 PV1401, Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning, 30 hp Kursplanen är fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2010-06-16 och senast reviderad 2018-06-25 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 1 (1) Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.socav.gu.se INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Anlita en personalvetare!
Nangijala

Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida www.socav.gu.se . Adress och telefon. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Göteborgs  Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida www.socav.gu.se .

Examensarbete: 15 HP Program och/eller kurs: Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2015 Författare: Marcus Jildenstål Svedberg Handledare: Stefan Schedin Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ingår i förskollärarexamen. Kursen är en kärnkurs och ges på grundnivå. Kursen kan ingå i följande program: 1) Förskollärarprogrammet (L1FÖR) Förkunskapskrav För behörighet til kursen krävs att studenten är antagen till förskollärarprogrammet. Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ges dels inom ramen för Magisterprogrammet i arbetsvetenskap dels som fristående kurs inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Kursen är obligatorisk för erhållande av Filosofie magisterexamen i arbetsvetenskap.
Vilhelm mobergsgymnasiet

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

Bokstavsordning - A-Ö; Bokstavsordning - Ö-A 2 (115) Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Box 720, SE – 405 30 Göteborg + 46 (0)31 – 786 10 00 www.socav.gu.se Kim Wistedt, studie- och karriärvägledare Gemensam e-post: exchange@globalstudies.gu.se. Till institutionens sida om studier utomlands . Institutionen för journalistik, media och kommunikation. Christina Jones, studieadministratör. Till institutionens sida om studier utomlands.

Vissa föreläsningar och seminarier, ca 5 till 10 dagar under … Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ingår i förskollärarexamen. Kursen är en kärnkurs och ges på grundnivå.
Tv bransch engelskaForskare/universitetslärare - Information om lön, utbildning

2020-10-01 · socav@socav.gu.se. Fax. 031-786 47 64. Besöksadress. Skanstorget 18. 41122 Göteborg. Postadress.


Civilekonom linkoping

Välkomstbrev Magisterutbildning arbetsvetenskap

[2] Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Kurs: Sociologi: fördjupande studier av sociala relationer (kurskod: SC1213), HT19, 15 hp Delkurs 1: Social struktur och mänskligt agentskap, 7,5 hp Delkursansvarig lärare: Sofia Persson, sofia.persson@socav.gu.se Tidsperiod: 2/9-19 – … Publicerad i Vad är arbetsvetenskap? En introduktion.